Portfoliem naší stavební divize je hned několik činností:

  • Projekční a architektonické činnosti, kdy zpracováváme projektové dokumentace v návaznosti na inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a vyjádření dotčených orgánů pro úspěšné získání stavebního povolení, zajistíme nezbytné průzkumy a odborné posudky. Zpracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci ve všech požadovaných stupních od úvodní architektonické studie až po dokumentaci skutečného provedení (architektonické, zastavovací a objemové studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí DUR, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP, projektová dokumentace pro provedení stavby DPPS, dokumentace skutečného provedení stavby, výrobní dokumentace, rozpočet a výkazy výměr)
  • Realizace všech druhů pozemních staveb od základů, jejich rekonstrukce či odstraňování, kdy realizujeme činnosti spojené s prováděním stavebních a montážních prací jak při novostavbách, tak při rekonstrukcích nebo změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb i jejich odstraňování. Při provádění uvedených stavebních prací vykonáváme i činnosti nesouvisející přímo s realizací staveb. Při realizaci stavby se řídíme příslušnými stavebními zákony a chováme se vždy eticky, ekonomicky i ekologicky. Pro zadavatele (investory) provedeme veškerou činnost na nejvyšší úrovni, aby tento již nemusel cokoli dalšího řešit. Zastřešujeme velký rozsah prací ve stavebnictví (realizace staveb rodinných domků, realizace bytové výstavby, realizace občanských staveb, realizace průmyslových a zemědělských objektů, modernizace a kompletní rekonstrukce všech druhů staveb)
  • Inženýrské činnosti, kdy pro vás zajistíme stanoviska dotčených orgánů, podáme žádost o stavební povolení a připravíme podklady pro zdárnou kolaudaci stavby.
  • Autorizovaná specializace na montáž prosvětlovacích plastových polykarbonátových krytin, kdy realizujeme kompletní profesionální montáže i s dodáním veškerého materiálu na místo určení. Nabízíme sortiment z velké škály prosvětlovacích plastových polykarbonátových krytin a montážních doplňků (vše naleznete na jednom z našich 3 e-shopů). V rámci našich služeb poskytujeme naší firmou odborné poradenství, zaměření vašeho přístřešku (altánu, pergoly, bazénu..), poté konzultací vhodného výběru materiálu (tloušťka, barva..) a vytvoření cenové nabídky, kdy po vašem odsouhlasení realizujeme v krátké době i samotnou montáž zastřešení či opláštění dané konstrukce z originálních PC desek značek Makrolon a Lexan Thermoclear na převážně již postavené konstrukce přístřešků. Jsme schopni též poskytnout v rámci svých činností montáž konstrukce přístřešku s našimi tesaři a truhláři /v případě dřevěné konstrukce/ či zámečníky /v případě ocelové konstrukce/.

Většina našich služeb je realizována na základě smluv, které průkazně obsahují ceny, termíny dokončení, naše záruky a vámi požadované klíčové body.

Bezplatně a nezávazně k vám pošleme našeho specialistu dle poptávané činnosti, který s vámi probere veškeré náležitosti a ve všem vám vyjde maximálně vstříc.

2022 © BOBOOOOO s.r.o.

Web vytvořil: Martin Tušek